آیا از سایت ما و مطالب آن خوشتون اومد؟
(61.94%) 83
*خیلی عالی بود*
(17.16%) 23
*خوب بود*
(6.716%) 9
*بدک نبود*
(14.17%) 19
*خوشم نیومد*

تعداد شرکت کنندگان : 134